Assessoria fiscal per a autónoms

Assessoria comptable

Assessoria Siro ofereix la gestió integral de tota la comptabilitat de l’autònom complint amb els requeriments legals que estableix el Codi de Comerç. Per això el client només ha de facilitar mensualment tota la documentació requerida a través de dues possibles vies:

  1. Adjunteu tota la documentació en el vostre espai personal en el núvol
  2. Nosaltres ens desplacem sense cap cost per a vostè i recollim tota la documentació necessària (servei exclusiu per a empreses de Barcelona ciutat i municipis del Vallès)
clerk-18915_1920

Un cop lliurada la documentació, Assessoria Siro realitza els següents llibres comptables:

  • Llibre registre de vendes i ingressos
  • Llibre registre de compres i despeses
  • Llibre registre de béns d’inversió
  • Llibre registre de factures emeses/rebudes

A més, Assessoria Siro s’encarrega de mantenir tota la seva documentació ordenada i numerada, permetent-li a vostè estalviar temps i cost d’arxiu.

“NOSALTRES ens encarreguem d’administrar totes les seves factures, VOSTÈ dediqui tots els seus esforços a realitzar la seva activitat empresarial”

Assessoria fiscal

tax-468440_1280

Un cop comptabilitzades totes les factures, Assessoria Siro elabora i presentarà telemàticament, tots els impostos subjectes per l’autònom segons la seva activitat.

A més, Assessoria Siro ofereix a l’autònom assessorament continu i personalitzat sobre la gestió i planificació dels seus impostos, amb l’objectiu d’optimitzar els beneficis de la seva empresa i reduir la càrrega fiscal.

“Invertim en formació per oferir al client una fiscalitat acord amb els continus canvis legislatius”

Contracti amb Assessoria Siro la gestió, administració i l’assessorament de tot l’àmbit comptable i fiscal de la seva empresa per 49 €/mes (IVA no inclòs):

“Assessorament continu i personalitzat”

“Comptabilització de totes les seves factures (sense límit)”

“Presentació de tots els seus impostos (inclosa la renda)”

“Sense compromís de permanència”

Se han cerrado los comentarios