Política de privacitat

Assessoria Siro, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

En el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessaris perquè l’equip d’Assessoria Siro pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies d’Assessoria Siro per la present ressenyades, Assessoria Siro informarà de l’esmentada obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són de necessària emplenament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la LOPD, l’usuari atorga consentiment inequívoc a Assessoria Siro perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment, així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials d’Assessoria Siro que puguin ser de l’interès de l’usuari. L’interessat podrà revocar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials, per correu electrònic a l’adreça info@asesoriasiro.com amb l’assumpte “Baixa comunicacions comercials”.

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers d’Assessoria Siro, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web. Així mateix, Assessoria Siro es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@asesoriasiro.com.

Se han cerrado los comentarios