Assessoria fiscal per a empreses i societats

Assessoria comptable

Assessoria Siro ofereix la gestió integral de tota la comptabilitat de la societat complint amb els requeriments legals que estableix el Codi de Comerç. Per això el client només ha de facilitar mensualment tota la documentació requerida a través de dues possibles vies:

  1. Adjunteu tota la documentació en el vostre espai personal en el núvol
  2. Nosaltres ens desplacem sense cap cost per a vostè i recollim tota la documentació necessària (servei exclusiu per a empreses de Barcelona ciutat i municipis del Vallès)
clerk-18915_1920

Un cop lliurada la documentació, Assessoria Siro s’encarrega de realitzar tota la comptabilitat de la societat i elaborar els Comptes Anuals per al seu dipòsit al Registre Mercantil.

A més, Assessoria Siro s’encarrega de mantenir tota la seva documentació ordenada i numerada segons els requeriments legals.

“NOSALTRES ens encarreguem de tota la gestió i administració de la seva societat, VOSTÈ optimitzi el seu temps i augmenti la seva productivitat”

Assessoria fiscal

Un cop comptabilitzades totes les factures, Assessoria Siro elabora i presentarà telemàticament, tots els impostos subjectes per la societat.

A més, Assessoria Siro ofereix a la societat assessorament continu i personalitzat sobre la gestió i planificació dels seus impostos amb l’objectiu d’optimitzar els beneficis i reduir la càrrega fiscal.

“Invertim en formació per oferir al client una fiscalitat acord amb els continus canvis legislatius”

Contracti amb Assessoria Siro l’assessorament, gestió i administració de tot l’àmbit comptable i fiscal de la societat per 79€/mes (IVA no inclòs):

“Assessorament continu i personalitzat”

“Sense compromís de permanència”

“Comptabilització de totes les seves factures (sense límit)”

“Presentació de tots els seus impostos”

“Elaboració i presentació dels Comptes Anuals”

Se han cerrado los comentarios