Assessoria laboral per a empreses i societats

Assessoria Siro ofereix tot l’assessorament i la gestió que necessita la societat en l’àmbit laboral. Oferim els següents tràmits inclosos en la quota mensual:

 • Assessorament sobre el tipus de contracte idoni.
 • Assessorament sobre el tipus de bonificació aplicable.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials (TC1 / TC2).
 • Tramitació telemàtica de les altes, baixes i variacions en la TGSS.
 • Tramitació telemàtica dels informes de malaltia comuna a l’INSS.
 • Tramitació telemàtica dels parts d’accident.
 • Fitxers d’explotació de la informació de la nòmina.
 • Fitxers de sortida per a la comptabilitat.
 • Càlcul de la indemnització i liquidació.
laboral

“Mentre VOSTÈ lidera el seu equip de treball, NOSALTRES ens encarreguem de totes les gestions laborals”

Altres serveis laborals que ofereix Assessoria Siro, són els següents:

 • Assessorament davant la Inspecció de Treball:
  • Anàlisi de la inspecció.
  • Preparació de la documentació laboral requerida per la inspecció.
 • Assessorament sobre les actuacions amb l’Administració: sancions, reclamacions …
  • Anàlisi.
  • Pla de mesures.
 • Comprovació / càlcul d’embargament de salaris.
Contracti amb Assessoria Siro tota la gestió, administració i assessorament de l’àmbit laboral de la societat per 15€/treballador (IVA no inclòs).

Se han cerrado los comentarios